ขอนำเสนอ Solution IT

Last updated: May 5, 2018  |  127 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

ขอนำเสนอ Solution IT

บริการของทางบริษัท

ให้บริการ เช่าเครื่องคอมฯ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

ให้บริการ ดูแลซ่อม นอกและในสถานที่

ให้บริการ ดูแล PM นอกสถานที่

ขายสินค้า คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และบริการจัดส่ง

ให้บริการ ด้านจัดทำ Social Media Marketing (SMM) เพื่อพลักดันการตลาดขององค์กร

ให้บริการ ด้านเขียนโปรแกรมการใช้งาน ทุกระบบ ทุกประเภท

ให้บริการ ด้านทำระบบ Network และจัดตั้ง Server

ให้บริการ ด้านติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV และ IP Camera)ให้บริการด้านเขียนโปรแกรมการใช้งาน ทุกประเภททุกระบบ

ระบบ MRP / ERP (ระบบบริหารจัดการทรพัยากร)

ระบบ งานขาย                                             ระบบ งานวิศวกรรม

ระบบ งานจัดซื้อ                                           ระบบ งานฝ่ายบุคคล

ระบบ งานคลังสินค้า                                      ระบบ การวิเคราะห์การตลาด

ระบบ งานวางแผนการผลิต                               ระบบ งานส่งเสริมการตลาด

ระบบ งานการผลิตสินค้า                                  ระบบ งานบัญชี การเงิน 

ระบบ งานตรวจสอบคุณภาพสินค้า                       ระบบ งานเอกสารให้รับรองต่างๆ

ระบบ งานจัดส่งสินค้า

                             ทุกระบบสามารถ ดูสรุปหรือ การดำเนินงาน ผ่านทาง “ระบบมือถือได้”

   

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก